Werkwijze

Mijn werkwijze is als volgt:

 • Vrijblijvende afspraak met de ouders, waarin we kennis met elkaar maken. We bespreken de reden van uw vraag om begeleiding en kijken of het onderling ”klikt”.
 • Intakegesprek met de ouders aan de hand van een vooraf toegestuurde vragenlijst die u heeft ingevuld.
 • De coachingssessies met uw kind. Allereerst onderzoek ik samen met het kind zijn/haar hulpvraag en probeer ik vooral een vertrouwensband op te bouwen. Vervolgens stel ik een plan op van waaruit de begeleiding plaats gaat vinden. Dat kan een individueel traject zijn of ‘kindertraining’ in een groepje, of een combinatie van beide. Hierin staat de hulpvraag van het kind centraal.
  De coaching is een laagdrempelige speelse begeleiding waarbij ik gebruik maak van:
  • gesprekstechnieken
  • spelvormen
  • creatieve werkvormen
  • het Ziezo model
  •  Eindevaluatiegesprek met de ouders.