Instructie rekenen basisschool groep 5 (rekenmethode WIG)

In deze playlist op Youtube vinden jullie een aantal instructies die ik heb gemaakt voor mijn groep 5 op de van Reenenschool in bergen.

De rekenmethode die we hanteren is WIG.

Misschien hebben jullie er wat aan voor jullie groepen 5, want zonde om alles dubbel te doen toch?

 

Delen kan hier:

Ouders over huiswerkbegeleiding (bron: https://www.oudersonderwijs.nl/)

NB. Dit is een (test) informatie blogje met bronvermelding.

Ouders over huiswerkbegeleiding

Ouders begeleiden op verschillende manieren hun kind thuis met schoolwerk. De meeste ouders begeleiden zelf hun kind en vinden huiswerkbegeleiding een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Toch is er ook een behoorlijke groep die professionele huiswerkbegeleiding inschakelt. Daarnaast zijn ouders lang niet altijd tevreden over de mate waarin de school hun kind begeleidt. Dat blijkt uit een onderzoek onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Hulp bij huiswerk

Ongeveer de helft van de kinderen krijgt begeleiding bij hun huiswerk. Van deze kinderen krijgt de grote meerderheid hulp van zijn ouders of van familie of vrienden. Huiswerkbegeleiding bestaat vooral uit hulp bij plannen en uitvoeren van huiswerk en bijles voor specifieke vakken, zoals Nederlands en rekenen/wiskunde.

Betaalde begeleiding

Ouders betalen vaker voor huiswerkbegeleiding als hun kind op de middelbare school zit. Op de basisschool gaat het om 14% van de ouders, op de middelbare school kiest 34% voor betaalde hulp. Zij betalen hiervoor gemiddeld €175,- per maand. Zij kiezen voor betaalde hulp omdat het kind minder snel leert, een achterstand in moet halen of omdat de school onvoldoende begeleiding biedt. Externe begeleiding is makkelijk te vinden en ouders zijn erg tevreden over de ingeschakelde hulp. Ouders die geen betaalde begeleiding hebben doen dit voornamelijk omdat ze het niet nodig vinden. Opvallend is dat eenderde van de ouders met een kind op de middelbare school geen bijles inschakelt omdat zij deze te duur vindt.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Ouders vinden dat de verantwoordelijkheid voor huiswerkbegeleiding zowel bij de school als bij de ouders ligt. Tweederde van de ouders die het kind zelf begeleidt is hierover tevreden en vindt dat thuis begeleiden erbij hoort. Eenderde van de ouders geeft zelf huiswerkbegeleiding omdat ze vinden dat de school onvoldoende begeleiding biedt. Andere veel gegeven redenen om zelf ondersteuning te geven zijn omdat het kind minder snel leert of om een achterstand in te lopen. Een grote groep ouders vindt dat hun kind onvoldoende aandacht krijgt omdat de klas te vol is. Dit geldt voor de helft van de basisschoolouders en ruim eenderde van de ouders met een kind op de middelbare school. Bovendien geeft ongeveer eenderde aan dat ze vinden dat de school meer zou moeten bieden. Tegelijkertijd heeft de helft van de ouders er begrip voor dat de leerkracht die extra ondersteuning niet biedt. Ouders verschillen dus behoorlijk van mening. (bron: https://www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-over-huiswerkbegeleiding/ )

Delen kan hier: