Tarieven

Kindercoaching

  • Kennismakingsgesprek met de ouders is gratis
  • Oudergesprek (duur half uur)    €    35,00
  • Coaching (duur 1,5 uur)    €    65,00
  • Telefonische gesprekken worden op basis van het uurtarief naar rato in rekening gebracht.
  • Eindevaluatiegesprek met de ouders is gratis

Huiswerk begeleiding

  • Op aanvraag

Mocht een afspraak niet door kunnen gaan, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Afspraken die niet tijdig afgezegd zijn, worden in rekening gebracht.

Bankrekeningnummer:
Inschrijving KvK:  Alkmaar

Diploma / Certificaat